SVENSK INSTRUKTION

Svensk bruksanvisning till OwlBite ™ UV-Ficklampa.

 

Batterier

① Skruva av botten moturs.

② Sätt in 3 AAA batterier korrekt enligt polaritet (+) och (-) i batterihöljet. Om de sättas in på fel sätt kan det uppstå batteriskada som kan leda till värmeutveckling eller explosion.

③ Skruva fast botten medurs.

 

När ficklampan inte förväntas användas under längre perioder ta ut batterierna för att undvika läckage som kan skada ficklampan.

 

Slå på ficklampan genom att trycka på knappen på ficklampans sida.

 

Lämplig för

Skattjakt på bärnsten eller ädelsten.

Verifiera sedlar eller stöldvätskor.

Testa för blod- eller urinrester, inklusive husdjurfläckar.

Identifiera bioluminescerende bakterier eller svampar.

Testa hud, kläder eller ytor för kokainrester.

Jakt på bioluminescerande fiskar eller skorpioner.

 

Varning

Pikta inte ljuset direkt i ögonen på någon. Använd inte förstoringsglas eller liknande som skulle kunna koncentrera ficklampans ljusstråle.

 

Dansk design av

Owlbite.com
Spinderigade 11E
7100 Vejle
Danmark