SVENSK INSTRUKTION

Svensk bruksanvisning till OwlBite™ The Original stark ficklampa.

 

Batterier

① Skruva av botten moturs.

② Sätt in 3 AAA batterier korrekt enligt polaritet (+) och (-) i batterihöljet. Om de sättas in på fel sätt kan det uppstå batteriskada som kan leda till värmeutveckling eller explosion.

③ Skruva fast botten medurs.

 

När ficklampan inte förväntas användas under längre perioder ta ut batterierna för att undvika läckage som kan skada ficklampan.

 

Slå på ficklampan genom att trycka på knappen på nedre delen.

 

Funktioner

Maximum ljusstyrka – 1000 lumen ▶ Tryck på knappen första gång

Medium ljusstyrka – 500 lumen ▶ Klicka på knappen första gång

Minimum ljusstyrka – 200 lumen ▶ Klicka på knappen andra gång

Strobe självförsvar – 1000 lumen ▶ Klicka på knappen tredje gång

SOS signal – 1000 lumen ▶ Klicka på knappen fjärde gång

Slå av ▶ Tryck på knappen andra gång

 

Fokus

Närfokus ▶ Skjut huvudet bakåt

Fjärrfokus ▶ Skjut huvudet framåt

 

Varning

Rikta inte ljuset direkt i ögonen på någon. Använd inte förstoringsglas eller liknande som skulle kunna koncentrera ficklampans ljusstråle.